enova to zintegrowana aplikacja ERP produkcji firmy SONETA z Krakowa. Jest to system nowej  generacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. To system ekspercki i nowoczesny dzięki czemu jest w stanie zaoferować znaczą oszczędność czasu i środków, jak również wspomóc w stosowaniu efektywnych rozwiązań.
Patrząc od strony technicznej, enova jest zgrabną, elegancką konstrukcją, zaprojektowaną tak, aby optymalnie wypełniała swoje funkcje. Program wyposażyliśmy w przyjazny, intuicyjny i wygodny w użyciu interfejs, który powoduje, że po wdrożeniu nie wymaga on żmudnych szkoleń. Dzięki przemyślanej parametryzacji, możliwe jest przykrojenie bądź rozszerzenie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy.

Elektroniczny ekspert w firmie

enova merytoryczną wiedzę ma niejako wbudowaną. Jest to system ekspercki, to znaczy taki, który sam podejmuje proste decyzje i pomaga w rozwiązywaniu problemów bardziej złożonych. Jak pokazuje praktyka, to szczególnie ważne w modułach takich jak płace i handel. enova pozwala eliminować błędy popełniane przez często mniej kompetentnych pracowników tych działów.

Komfort jakości

Jeśli można posłużyć się porównaniem motoryzacyjnym, to pod względem jakości enova to volvo wśród systemów wspomagających zarządzanie firmą. To propozycja dla tych, którzy w spokoju chcą się cieszyć sukcesem: system solidny, przewidywalny, pewny, stabilny i bezpieczny. Ma wszystko, co potrzebne do bezpiecznej i komfortowej "podróży" bez żadnych zbędnych dodatków.System enova trafia niejednokrotnie do najbardziej wymagających klientów. Jeśli tam się sprawdza, z tym większą pewnością można go polecić każdej firmie i organizacji. System enova sprzedawany jest w trzech odmianach funkcjonalnych - w „trzech kolorach”. W związku z tym system enova może rozwijać się wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika. W tym przypadku zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

Wersja srebrna

System w wersji srebrnej przeznaczony jest dla małych i średnich firm. Do obsługi podatkowo-finansowej Podatników zaproponowano w tym rozwiązaniu Księgę Przychodów i Rozchodów. Wersja srebrna oferuje standardową funkcjonalność modułów zaprojektowaną przez producenta.

Wersja złota

Z myślą o wymagających Użytkownikach, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont, stworzony został system w wersji złotej. Adresowany jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw. Moduły obsługujące działy sprzedaży i kadrowo-płacowy posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wersji srebrnej, a cały system jest wyposażony w mechanizm definiowania przez Użytkownika dodatkowych pól (cech) do dowolnych elementów systemu. W ten sposób Użytkownik samodzielnie rozszerza funkcjonalność systemu. Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystane w prezentacji danych oraz przy tworzeniu raportów i analiz.

Wersja platynowa

To rozwiązanie, które jest w stanie zaspokoić najwyższe wymagania Użytkownika. System wtejwersji podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia „doczytywanie” zewnętrznych modułów DLL tworzonych przez integratorów systemu niezależnie od producenta. API – jest to biblioteka klas .NET umożliwiająca zarządzanie obiektami składającymi się na systemenova. Dzięki tej bibliotece istnieje możliwość wpływania na edytowane dane, np. poprzez dopisywanie specjalizowanych (formatek, funkcji), które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu o funkcjonalność dedykowaną dla danej firmy. Stąd też lepiej można dostosować system enova do potrzeb Użytkownika, w tym umożliwić współpracę enova z innymi aplikacjami. Przykładem takiego rozwiązania jest możliwość rozszerzania karty kontrahenta, karty towaru np. o dane związane z normą ISO czy też, przygotowanie własnej (poza standardową wprowadzoną w programie) procedury importu danych z plików RCP (Rejestrator Czasu Pracy) umożliwiającej przygotowanie danych dla szczegółowego rozliczenia czasu pracy na poziomie programu płacowego. Innym przykładem zastosowania wykorzystania API jest połączenie modułu księgowego ze specjalizowaną aplikacją do sprzedaży samochodów albo do produkcji okien.
System enova został napisany z wykorzystaniem narzędzi Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. Umożliwia to między innymi wykorzystanie systemu w rozwiązaniach internetowych. Interfejs użytkownika jest wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Microsoft Outlook. Spełnia ogólnie przyjęte standardy Microsoft, a zarazem łatwo daje się obsługiwać przy pomocy klawiatury. Poza mechanizmami raportowania wykorzystującymi Crystal Reports w program wbudowany został autorski mechanizm raportowania i drukowania oparty o edytor wydruków Microsoft WebMatrix.

Integracja z popularnymi aplikacjami

enova współpracuje z bazami danych Microsoft SQL Server oraz MySQL. System jest również w pełni zintegrowany ze środowiskiem MS Office. Między innymi można z niego importować i eksportować dane z oraz do arkusza Excel, edytora Word i programu Outlook. Ponadto enova umożliwia obsługę e-wyciągów (import danych do systemu księgowego wprost z elektronicznych wyciągów bankowych). W prosty sposób można także zintegrować z enova inne aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwach, na przykład programy wspomagające zarządzanie produkcją lub ewidencjonujące czas pracy kierowców, systemy zarządzające dokumentami i ich obiegiem w firmie oraz wiele innych aplikacji wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Wygodna obsługa

enova ma graficzny, definiowalny interfejs użytkownika oraz indywidualne profile operatorów ułatwiające codzienną pracę.

Pełna skalowalność

System enova może „rosnąć” z klientem. Rozbudowa aplikacji nie wymaga przy tym reorganizacji firmy, wymiany baz, konwersji, migracji danych.

Program nowej generacji

Program wykonano przy użyciu specjalistycznych narzędzi programistycznych: Microsoft.NET i Microsoft Visual Studio.NET. enova ma strukturę trójwarstwową.

Minimalne wymagania sprzętowe

Komputer z procesorem 1 GHz
512 MB pamięci RAM (256 MB dla sieciowego stanowiska roboczego)
Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
System operacyjny Microsoft Windows**
Instalacja krytycznych poprawek i aktualizacji do systemu Windows
Microsoft Internet Explorer 6.0* lub nowszy
Microsoft.NET Framework 2.0*
Praca w sieci: dla bazy Microsoft SQL Server 2000/2005 (MSDE* i Express Edition) zalecany protokół TCP/IP
* dostarczane przez producenta systemu enova na CD instalacyjnym
** programy dostarczane przez producenta działają na wszystkich wspieranych przez Microsoft systemach operacyjnych Windows.
Reklama
Reklama