enova365 Faktury

usprawnia wystawianie dokumentów sprzedaży.
Do jego podstawowych funkcji zaliczają się:

 • tworzenie kart towarowych i usługowych,
 • ustalanie cen i tworzenie cenników,
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
 • wystawianie dokumentów sprzedaży.

Aplikacja jest zintegrowana z modułem enova Ewidencja Środków Pieniężnych, uzupełniającym funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Cennik

Cennik to lista towarów i usług.
Karta towaru, oprócz danych podstawowych:

 • kod,
 • nazwa,
 • stawka VAT czy
 • jednostka miary

zawiera również:

 • listę kodów kreskowych,
 • listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,
 • listę zamienników oraz
 • listę stron internetowych z opisem towaru.

Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.
Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marżą detaliczną i narzutem hurtowym. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera:

 • podstawowe dane teleadresowe,
 • warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności
 • listę rachunków bankowych oraz

osób kontaktowych.
Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Sprzedaż

Aplikacja służy do wystawiania m.in.:

 • faktur VAT,
 • paragonów,
 • faktur do paragonu,
 • faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),
 • faktur proforma oraz • zaliczkowych.
Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu.
System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Cechy

System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Raporty i wydruki

Moduł enova Faktury generuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych, np.:
 • sprzedaż wg kontrahentów,
 • sprzedaż wg towarów i usług,
 • rozliczenie dokumentów sprzedaży,
 • dokumenty wg terminów płatności,
 • struktura wiekowa należności.
Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych).

Reklama
Reklama